MSC Cruises Rezervasyon Koşulları

Rezervasyon Koşulları

Standart Rezervasyon Şartları ve Koşulları

Tatil paketiniz için geçerli olan şart ve koşullar burada belirtilmektedir.  Lütfen dikkatlice okuyunuz.
 Rezervasyon Koşulları İşbu broşürde ve/veya Resmî Web sitesinde konu edilen tüm geziler, MSC Crociere S.A(“Şirket”) tarafından satışa sunulmaktadır.
İşbu rezervasyon koşullarında geçen bazı terimlerin tanımları aşağıdaki gibi yer alacaktır:


Rezervasyon” yolcunun Şirket’le Sözleşme imzalamak üzere gerçekleştirdiği işlemler bütününü ifade eder.
Rezervasyon Koşulları” mevcut koşullar ve şartları, ilgili Şirket broşüründe ve/veya Resmî Web sitesinde yer alan bilgi ve koşulları ve/ veya Şirket’le imzalayacağınız sözleşmenin açık şartlarını oluşturan diğer bilgi veya şartları ifade eder.
“Taşıyıcı” gemi seyahati biletinde, havayolu biletinde ya da yolda taşıma için düzenlenmiş diğer bilette belirtildiği gibi, Yolcu’nun bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan ya da taşıma yükümlülüğünü üstlenmiş olanların tümü anlamındadır. “Taşıyıcı”, herhangi bir taşıma sağlayıcının sahibi ve/veya kiralayanı ve/veya işletmecisi ve/veya onların görevlileri ve/veya acenteleri anlamındadır.
“Şirket” kayıtlı adresi 12-14 Chemin Rieu 1208 Genève Suisse P.IVA nr.: CHE-112.808.357 TVA adresine kayıtlı bulunan MSC Crociere S.A. olup Gemi Seyahatlerini ve/veya paketleri organize eder ve doğrudan veya bir Satış Acentesi üzerinden satar veya satışa sunar.
“Taşıma Koşulları” denizden, karadan veya havadan ulaştırmayı sağlayan Taşıyıcının taşıma koşulları anlamındadır. Bunlar, ilgili Taşıyıcının ülkesinin yasa hükümlerini bünyesinde barındırır ve uluslararası konvansiyona tabi olabilir; ki bunların biri veya ikisi birden Taşıyıcının sorumluluğunu sınırlayabilir veya hariç tutabilir. Yolcular talep etmeleri halinde herhangi bir Taşıyıcının Taşıma Koşullarının kopyalarına ulaşabilirler.
“Sözleşme” Şirket veya Satış Acentası tarafından yolcuya gönderilen, kesinleşmiş rezervasyon formu yoluyla kanıtlanan ilgili Gemi Seyahati veya Paket’e dair Şirket ve Yolcu arasında anlaşması yapılan sözleşme anlamındadır.
“Gemi Seyahati” ilgili Şirket broşüründe ve/veya Resmî Web sitesinde veya Şirket tarafından ya da adına üretilen diğer dokümanlarda tarif edildiği üzere gemi seyahati anlamındadır.
‘‘Engelli Yolcu” veya “Hareketi Kısıtlı Yolcu” (duyusal, lokomotör, daimî veya geçici nitelikteki) fiziksel maluliyeti, zihinsel veya psikososyal bir özürlülüğü nedeniyle veya maluliyet veya özürlülüğe yol açan başka bir sebepten dolayı veya yaşlılık sebebiyle bir ulaşım aracını kullanırken hareket imkanları kısıtlı olan özel ilgi ve itina isteyen ve yolcuların kullanımına sunulan hizmetlerden ancak kendi ihtiyaçlarına adapte edilmeleri kaydıyla yararlanabilen kişileri ifade eder.
“Mücbir Sebep” sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla, (sel, deprem, fırtına, kasırga veya diğer doğal afetler gibi) doğal felaketler, savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) düşmanca tutum ve davranışlar, iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, terör eylemleri, ayaklanmalar, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, doğal ve nükleer felaketler, yangın, salgın hastalıklar, sağlık riskleri, millileştirme, hükümetin yaptırımları, blokaj, ambargo, işçi-işveren uyuşmazlıkları, grevler, lokavt, elektrik kesintisi veya kısıntısı, telefon servisinin kesilmesi ve/veya kapalı veya dolu havalimanları veya limanlar, zamanı değişen veya iptal edilen veya değişen uçuşlardaki değişikliklere bağlı transfere
Dair öngörülemeyen teknik sorunlar da dahil olmak üzere Şirket’in kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve tahmin edilemeyen olaylar anlamındadır.
“Birleşik Tur” Şirket tarafından önceden hazırlanan ve tek bir Paket olarak satışa sunulan iki veya daha fazla Gemi Yolculuğundan oluşur. Birleşik Tur bütün uygulamalarda tek ve bölünmez bir Paket olarak satılacaktır. Aksi belirtilmedikçe, Gemi Yolculuğu ve/veya Paket terimleri ve referansları Birleşik Tur’u içerecek ve eşit olarak Birleşik Tur için uygulanacaktır. Fiyatlara yapılan referanslar da fiyatlar da Birleşik Tur için ödenen toplam ücret olacaktır.
“Paket” gemi seyahati veya uçuş(lar) ve/veya konaklama için gemi seyahati öncesi ve/veya sonrasındaki düzenleme anlamındadır. Kara turları ya da gidiş geliş transferleri gibi Paket fiyatına dahil olmayan hizmetleri içermez.
“Resmî Web sitesi” web alan adından sunulan ilgili web sayfaları, doküman ve hypertext bağlantıları kümesini ifade eder (www.msccruises.com.tr)
“Yolcu” Şirket tarafından düzenlenen Rezervasyon konfirme belgesinde veya faturada ve veya bilette adı geçen her şahıstır.
“Satış Acentası” Şirket tarafından ya da Şirket adına düzenlenmiş Gemi Seyahati veya Paket’i satan ya da satışa sunan kişi anlamındadır.
“Kara Turları” Şirket tarafından satışa sunulan ve Cruise’un her şey dahil fiyatına dahil olmayan geziler veya faaliyetlerdir. Kara turları Şirket tarafından gemide satışa sunulmaktadır.
“Dünya Turu” şirket tarafından organize edilmiş ve tek bir paket olarak satışa sunulmuş dünya gezisi anlamındadır. Dünya turu her zaman bölünemez bir paket program olarak değerlendirilir. Aksi belirtilmedikçe, gemi seyahati ve tatil paketleri için tüm kurallar Dünya Turu için de uygulanır. Fiyat olarak refere edilen ibareler, Dünya turu için ödenen toplam fiyat anlamına gelmektedir.


Rezervasyon Prosedürü ve Depozito


Bir Rezervasyon yaptırmak için, Yolcu, Şirket’le veya Şirket’in yetkili acentesi ya da temsilcisiyle irtibata geçmelidir.


1.1 Bir Gemi Seyahati veya Paketi için rezervasyon yaptıran kişi, rezervasyon sırasında ismi verilen ve kesinleşmiş rezervasyon formu üstünde ismi geçen tüm şahısların, Rezervasyon Koşullarına uymayı kabul ettiğini ve rezervasyon formunda ismi geçen tüm şahıslar adına işbu Rezervasyon Koşullarını kabul etme yetkisine sahip olduğunu teyit eder.
1.2 Rezervasyon esnasında yolcu tur bedelinin kişi başı iade edilemeyen %25 depozitosunu ödemelidir. Dünya turu rezervasyonları için, tur bedelinin %15’i oranındaki tutar, iadesiz depozito bedeli olarak, rezervasyonun konfirmesini takiben 7 gün içinde ödenmelidir.
1.3 Şirket Yolcu’ya ya da Yolcu’nun seyahat acentesine bir kesinleşmiş rezervasyon formu göndererek rezervasyonu kabul ettiği zaman, bir Rezervasyon tamamlanmış sayılır ve Sözleşme geçerliliği başlar.


 Sözleşme


2.1 Her Gemi Seyahati, rezervasyon sırasında yer olup olmadığı koşuluna tabidir. Depozito, kısmi ödeme veya tüm tutar ödendiğinde ve kesinleşmiş rezervasyon formu gönderildiğinde, Sözleşme geçerlilik kazanacaktır
2.2 Ödemenin tamamı tur hareketine 60 gün kalana dek tamamlanmalıdır. 2024 ve 2025 Dünya Turu rezervasyonları için ödeme gemi hareket tarihinden 60 gün önce tamamlanmış olmalıdır.

2.3 Rezervasyonun hareket tarihine 60 gün ya da daha kısa bir süre zarfında yapılır ise, ödemenin tamamı rezervasyon esnasında tahsil edilir.
2.4 Rezervasyonu olan herhangi bir yolcu kalkıştan 60 gün önce bakiyeyi ödemezse, Şirket tatil paketinin yeniden satılıp satılmadığına bakılmaksızın, 13. Paragraf uyarınca, önceden haber
Vermeksizin rezervasyonu iptal etme ve iptal cezalarını uygulayıp tahsil etme hakkına sahiptir.

Fiyatlar ve Fiyat Garantisi


3.1 Seyahat tarihine en geç 20 gün kala veya Gemi Seyahati’ ne ait ödemenin tümünün Şirket tarafından alınması durumunda, Sözleşme ‘deki fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz.


3.2 Şirket, aşağıdaki ücret ve masraflarda meydana gelen değişiklikleri yansıtmak için, Madde 3.1’de belirtilen durumların gerçekleşmesi öncesinde her zaman için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar:


a) Hava taşımacılığı masrafları
b) Geminin yakıt masrafları
c) Limanlarda veya havalimanlarında biniş ve iniş ücretleri gibi hizmetler için alınan vergiler ve ücretler.
d) Tur paketine etki eden kur değişiklikleri.


Değişiklikler/masraflar daha az ya da daha fazla olabilir.


a) Paragrafı için, Paket fiyatındaki değişiklik, havayolu tarafından alınan ekstra tutara eşit olacaktır.
b) Paragrafı için, Paket fiyatındaki herhangi bir değişiklik, varil başına yakıt maliyetindeki her dolar artışı için gemi seyahati fiyatının %0.33’üne eşit olacaktır (NYMEX İndeksi).
c) Paragrafı için, Paket fiyatındaki her değişiklik, ücretlerin tam tutarına eşit olacaktır.


3.3 Artış tutarı, toplam Sözleşme fiyatının %8’inden fazlaysa, Yolcu, ödediği tüm Sözleşme tutarını geri alma hakkıyla birlikte Sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu geri alış hiçbir durumda iadesi olmayan ödenmiş sigorta primlerini içermemektedir.
3.4 Yolcu, iptal hakkını kullanabilmek için, fiyat artışına dair bildirimi aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde şirkete yazılı başvuruda bulunmalıdır.


Sigorta


4.1 Şirket, her yolcunun, broşürde 7. Sayfada belirtilen veya eşdeğer bir sigorta poliçesinde belirtildiği gibi, seyahat rezervasyonunun konfirme edildiği tarihten seyahat sonuna kadarki süreyi kapsayan yeterli bir sigorta poliçesi yaptırmasını tavsiye eder.


Pasaport ve Vize


5.1 Yolcunun tüm pasaportları tüm gemi seyahati boyunca yanında olmalı ve pasaportun son kullanım tarihinin gemi seyahatinin dönüş tarihinden 6 ay sonrasına kadar geçerliliği bulunmalıdır. Kimi ülkeler, özellikle Rusya ve ABD, makine tarafından okunabilir ve dijital fotoğraflı pasaportlar talep etmektedir.


5.2 Şirket hiçbir Yolcu’ya vize almakla yükümlü değildir, vize alımı Yolcu’nun kendi sorumluluğundadır. Tur paketinin kapsamında olan ülkelere giriş için pasaportun, vizenin ve diğer seyahat evraklarının geçerliliğini kontrol etmek yolcunun sorumluluğundadır. Yolcu’nun seyahate
Başlamadan önce yurtdışına çıkabilmek için ve gidilen ülkelerde kanunen gerekli tüm evrakları, vize gereksinimleri, gümrük kuralları ve sağlık ile ilgili bildirimleri kontrol etmesi tavsiye edilir.

5.3 18 yaşından küçük yolcular (ABD Yolcuları veya ABD limanından gemiye binen Yolcular için
21 yaşında), ebeveynleri veya yasal vasileri ile seyahat etmelidir. Seyahat eden küçüğün ebeveynlerinden biri gemide değilse, küçüğün ikamet ettiği ülkenin yasalarına uygun olarak imzalanmış bir yetkilendirme mektubu, küçüğün seyahat etmesine izin veren ebeveynden rezervasyon sırasında sağlanmalıdır.

5.4 Reşit olmayan kişi, ebeveynleri veya yasal vasileri olmayan Yolcularla seyahat ediyorsa, Şirket, rezervasyon sırasında, refakatçi veya belirlenmiş bir kişi ile seyahat etmesine izin veren ebeveynleri veya yasal vasi tarafından imzalanmış ve şirket politikalarına uygun bir belge talep edecektir.


Seyahatte Uygunluk


6.1 Tüm yolcuların güvenliği Şirket için büyük önem taşımaktadır, bu nedenle tüm Yolcular deniz veya havayoluyla seyahat etmeye uygun olduğunu herhangi bir sağlık koşulu veya durumunun, geminin veya uçağın ve diğer yolcuların emniyet veya konforuna zarar vermeyeceğini garanti ederler. Ayrıca, Uluslararası AB veya ulusal kanunlar tarafından uygulanan güvenlik gereksinimlerine uygun olarak, güvenli bir şekilde taşınabileceklerini kabul ederler.


6.2 Şirket, Yolcu’dan sağlığının seyahate elverişli olduğunu tevsik eden doktor raporları isteme hakkına haizdir.


6.3 Seyahate uygunluğunu etkileyebilecek bir durumu olan Yolcular, rezervasyon öncesinde doktor raporu ibraz etmelidir.


6.4 Hamile bayanların, seyahate çıkmadan önce hamileliklerinin herhangi bir döneminde tıbbi danışmanlık almaları tavsiye edilir.


6.5 Şirket ve/veya Taşıyıcı, seyahat gemilerinin hiçbirinde doğum yaptırmaya uygun medikal imkanlar bulundurmamaktadır. Şirket, Gemi Seyahatinin bitiminde hamileliği 24 hafta veya daha fazla olacak bir yolcunun rezervasyonunu kabul edemeyeceği gibi böyle bir yolcuyu da taşıyamaz.


6.6 Şirket, hamileliğin ilerlemiş aşamasında olan bir Yolcu’nun gemiye veya uçağa binme hakkını reddetme hakkını sarih şekilde saklı tutar ve bu ret nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.


6.7 Rezervasyon yaptırdığı sırada hamile olduğunu bilmeyen ve makul çerçevede düşünüldüğünde bilmesi de mümkün olmayan ve 6.5 numaralı maddede açıklanan durumda da olmayan bir Yolcu’nun rezervasyon yaptırması halinde, Şirket, eğer mümkünse, Yolcu’ya broşürde ve/veya Resmi Web sitesinde yer alan turlardan Yolcu’nun rezervasyon yaptırdığı tura eş değer farklı tarihli bir tur önerebilir ya da hamileliğinin farkına varan Yolcu’nun rezervasyonunu makulen mümkün olan en kısa sürede iptal etmesi halinde, Yolcu tarafından ödenmiş tüm tutarı iade edecektir ve Şirket Yolcu’ya karşı başkaca bir yükümlülük taşımayacaktır.
6.8 Taşıyıcı, Kaptan veya gemi doktorunun görüşüne göre bir Yolcu’nun durumunun seyahate uygun olmaması, emniyetini riske sokma, herhangi bir limanda karaya ayak basmasına izin verilmeme veya Taşıyıcıyı kendisine bakma, destek verme veya ülkesine geri gönderme gibi yükümlülüklerle karşı karşıya bırakma olasılığının bulunması halinde; Kaptan söz konusu Yolcu’nun hangi limanda olursa olsun gemiye girişine izin vermeyebilir, Yolcu’yu herhangi bir limanda gemiden indirebilir veya Yolcu’yu başka bir kabine alabilir. Gemi doktorunun ve/ veya Kaptan’ın gerekli görmesi şartıyla, gemi doktoru, ilk yardımda bulunmak ve ilaç veya diğer madde tedavisinde bulunmak ve/ veya Yolcu’yu geminin revirine veya herhangi bir limanda benzer bir kuruma yatırmak ve/ veya burada karantina altına almak hakkına sahiptir. Yolcu’nun bu tedaviye ilişkin iş birliğine yanaşmaması halinde, Yolcu herhangi bir limanda gemiden indirilebilir ve Şirket veya Taşıyıcı, bu Yolcu’ya karşı herhangi bir zarar ve gider ödemesi veya tazminle sorumlu olmayacaktır.


6.9 Bir Yolcu’nun seyahat etmeye uygun olmaması durumunda gemiye binmesine izin verilmemesi halinde ne Şirket ne de Taşıyıcı, bu Yolcu’ya karşı herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır.


6. Engelli ve Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcular


7.1 Şirketin önceliği her daim Yolcuların emniyetini ve konforunu sağlamaktır. Bunun için, Yolculardan rezervasyon yaptırırken aşağıdaki konularda mümkün mertebe en detaylı şekilde bilgi vermeleri istenmektedir. Şirket bu şekilde; liman terminalleri de dahil yolcu gemisinin, liman altyapısının ve ekipmanının tasarımıyla ilgili olarak, Yolcunun gemiye binmesini, gemiden inmesini veya taşınmasını imkânsız hale getirmesi ve Yolcuların emniyet ve konforunu etkilemesi muhtemel hususları dikkate almak suretiyle, Yolcu’yu emniyetli ve operasyonel açıdan mantıklı (fizibıl) şekilde taşıma görevini yerine getirebilir.


7.2 Sağlık durumu bozuk olan, yatağa bağlı, Engelli veya Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcuların bu durumlarına dair tüm bilgileri rezervasyon sırasında eksiksiz bildirmeleri istenmektedir. Yolcular, rezervasyon sırasında aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri eksiksiz vermelidir:


a) Engelliler için tasarlanmış özel kabinlerin sayıca kısıtlı olmasından ve Şirket’in Yolcu’nun tüm seyahat boyunca her nerede olursa olsun konforlu ve emniyetli bir yolculuk geçirecek şekilde konaklamasını istemesinden dolayı böyle bir kabine ihtiyaç varsa rezervasyon sırasında belirtilmelidir.


b) Yolcunun özel koltuk ihtiyaçları varsa;
c) Yolcunun gemiye tıbbi bir cihaz/ ekipman getirmesi gerekliyse;
d) Yolcunun gemiye bilinen türde bir rehber köpek getirmesi gerekliyse (rehber köpeklerin ulusal düzenlemelere tabi olduğunu lütfen unutmayın),


7.3 Yolcu’nun emniyeti ve konforunu sağlamak ve Yolcu’nun Seyahatinden zevk almasını temin etmek için kesinlikle gerekli olduğuna inandığı hallerde Şirket, Engelli veya Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Kişi ‘ye yardımcı olmak üzere bir başkasının bu Yolcu’ya eşlik etmesini isteyebilir. Şirket, Yolcu’nun bu ihtiyacını tamamen emniyet açısından değerlendirir ve neticeye göre böyle bir istekte bulunulabilir ve bu gereklilik gemiden gemiye ve/ veya seyahat programından programına değişiklik gösterebilir. Tekerlekli sandalyeye bağlı yolculardan kendilerine ait standart ölçülerde katlanabilir sandalyelerini temin etmeleri ve kendilerine yardımcı olabilecek, sağlığı yolculuğa elverişli bir seyahat arkadaşını beraberlerinde getirmeleri rica edilecektir.


7.4 Yolcunun kişisel bakım veya gözetim gerektiren özel bir durumu, maluliyeti veya özürlü hali
Varsa; bu kişisel bakım veya gözetim, masrafları kendi hesabına olacak şekilde Yolcu tarafından organize edilmelidir. Gemide, yaşlı bakımı (süreli bakım) hizmetleri, birebir kişisel bakım veya
Gözetim hizmeti veya fiziksel, psikolojik veya diğer durum ve rahatsızlıklardan dolayı gerekli olabilecek başka bakım hizmetleri verilmemektedir.


7.5 Şirket, Yolcu’nun özel ihtiyaç ve gerekliliklerini dikkatle değerlendirdikten sonra Yolcu’nun geçerli emniyet şartlarına uygun ve emniyetli bir şekilde taşınamayacağına kanaat getirirse, Engelli veya Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Kişinin rezervasyonunu veya gemiye kabulünü emniyet sebebiyle reddedebilir.


7.6 Şirket, Maluliyetini veya yardım ihtiyacını gerektiği şekilde bildirmeyen ve böylece Şirket’in Yolcu’nun emniyetli veya operasyonel açıdan uygulanabilir bir şekilde taşınıp taşınamayacağına dair değerlendirme yapmasına engel olan bir Yolcu’nun, gemiyle yolculuk yapmasını reddetme hakkını saklı tutar. Şirketin işbu Hüküm ve Koşulların 7.5 ila 7.6 no’lu hükümleri uyarınca verdiği kararını kabul etmeyen bir Yolcu, yazılı bir şikâyet mektubunu destekleyici ve tevsik edici tüm belgelerle birlikte Şirket’e iletmelidir. Konu Üst düzey bir Yönetici tarafından incelenecektir.


7.7 Şirket, kendi görüşüne ve/ veya Taşıyıcının görüşüne göre durumu seyahate elverişli olmayan veya emniyet açısından kendisine veya seyahatteki diğer yolcular için tehlike arz eden bir Yolcuyu reddetme hakkını saklı tutar.


7.8 Yolcu’nun emniyeti ve konforu bakımından, Paket Tur için rezervasyon yaptırdığı tarih ile Paket Tur’un başladığı tarih arasındaki sürede yukarıda ayrıntılarıyla belirtilen özel bakım veya yardıma gereksinim duyacağını tespit eden bir Yolcu, durumdan derhal Şirket’i haberdar etmelidir. Bu çerçevede Şirket, Yolcu’nun emniyetli veya operasyonel açıdan uygulanabilir bir şekilde yolculuk yapıp yapamayacağına dair bilinçli bir değerlendirme yapabilecektir.


7.9 Yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağlı olan veya hareket engelli Yolcuların, geminin rıhtıma yanaşmadığı limanlarda karaya çıkmasına izin verilmeyebilir. Bu limanların bir listesi talep halinde yolculara verilecektir.


7.10 Bazı limanlarda teknik sebeplerden dolayı gemi limana yanaşmak yerine, açığa demir atmak zorunda kalabilir. Bu durumda taşıyıcı yolcuları kıyıya çıkartabilmek amacı ile tekne kullanacaktır. Tekne küçük bir taşıma aracı olup hareket kabiliyeti kısıtlı ve engelli yolcuların taşınabilmesi için uygun olmayabilir. Tekneleri kullanırken güvenlik birinci önceliktir ve yolcuların tekneyi güvenli olarak kullanmaları önemlidir. Yolcuların tekneye bir platform ya da yüzer iskele ile geçmeleri gerekebilir. İskelede yukarı ya da aşağı yöne doğru inilmesi ya da çıkılması gereken basamaklar olabilir ve misafirlerin gemi ve platform arasında yer alabilecek yaklaşık 50cm genişliğinde bir boşluğu aşmaları gerebilmektedir. Hava ve deniz koşulları ya da gel-git durumuna göre platform ya da iskele hareketli durumda olabilir. Yolcuların tekneye binip inebilmesi için fiziksel durumlarının uygun olması ve hareket kısıtlanmalarının olmaması gerekmektedir. Eğer yolcunun hareket destek (baston gibi) ekipmanları var ise tekneye binebilme durumlarını değerlendirmeleri gerekmektedir. Yolcu tekneye binmeden önce iskele ya da yüzer platformda yer alan merdiven kullanımı, platform ve tekne arasında oluşabilecek boşluk ve yükseklik farkı ve hava ve dalga sebebi ile oluşabilecek ani hareketlenmeleri dikkate almalı ve buna göre karar vermelidir. Yolcunun
Tekneye binişi, herhangi bir engel öngörülmesi durumunda ya da güvenlik açısından herhangi bir sorun öngörülmesi durumunda kaptan ya da herhangi bir gemi görevlisi tarafından engellenebilir.


Tüm yolcular tekneye binip inerken dikkat etmelidir. Bu işleme yardımcı olmak üzere görevliler hazır olmakla beraber yolcuları taşıma ya da kaldırma gibi bir mesuliyetleri bulunmamaktadır.


8. Halk Sağlığı Anketi


8.1 Şirket ve/ veya Taşıyıcı ve/ veya herhangi bir limandaki liman makamları, kendi adlarına kamu sağlığı soru formlarının verilmesini ve doldurulmasını talep etme hakkına sahiptir. Yolcu, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve H1N1 virüsü de dahil olmak ama bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir hastalığının belirtilerine ilişkin doğru bilgileri verecektir. Taşıyıcı, kendi mutlak takdir hakkına göre, Korona virüs ve H1N1 virüsü de dahil olmak ama bununla sınırlı olmamak üzere, virüstük veya bakteriyel kaynaklı rahatsızlıklar da dahil, herhangi bir hastalığın belirtilerini taşıdığını düşündüğü bir Yolcu’nun gemiye binmesine müsaade etmeyebilir. Yolcu’nun soru formunu doldurmayı reddetmesi, kendisinin gemiye alınmamasıyla sonuçlanabilir.


8.2 Bir Yolcu’nun gemide virüstük veya bakteriyel kökenli bir hastalığa yakalanması halinde; gemi doktoru, emniyet bakımından hastanın kabininden çıkmamasını talep edebilir.


9. Gıda Alerjisi


9.1 Bazı kişilerin, içeriğindeki maddeler sebebiyle birtakım yiyecek ve gıda maddelerine karşı alerjik reaksiyon gösterdikleri hususu Yolculara hatırlatılmaktadır. Bir Yolcu’nun bilinen bir alerjisi varsa veya gıdalara karşı tolere seviyesi düşükse, Yolcu, gemiye binmesini takip eden en kısa sürede bu durumunu geminin Restoran Müdürü’ne bildirmelidir.


9.2 Yolcu, alerjisi olduğu gıdalardan bilfiil uzak durmakla sorumludur. Yolcu’nun alerjik reaksiyon gösterdiği belirli gıdaları veya katkı maddesi veya malzemeleri yazılı olarak bildirmesi halinde, Şirket makul tüm özeni gösterecektir. Şirket bu tür gıdalar için sipariş verilmeden önce, Yolcu’nun gereken şekilde bilgilendirme yapması halinde, yolcunun söz konusu gıda veya maddelerden uzak durmasını sağlamak için Yolcuya makul çerçevede yardımcı olacaktır. Şirket, Yolcu’nun tüketebileceği hazır yemekler sağlamakla veya özel yemekler hazırlamakla sorumlu değildir.


10. Medikal Yardım


10.1 Yolcular, medikal tedaviyi ve ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin masraflarını da içeren geniş kapsamlı bir seyahat sağlık sigortasına da sahip olmalıdır.


10.2 Sancak kuralları gereğince, gemi içerisinde yalnızca vasıflı bir Doktor ve ilkyardım ile ikinci derecede acil durumlar için donanımlandırılmış bir tıbbi merkez bulunmaktadır. Yolcu rezervasyon anında bu tıbbi merkezin kara üzerindeki bir hastane kadar donanımlı olmadığını ve Doktor ‘un da uzman bir doktor olmadığını kabul eder. Ne Şirket ne Taşıyıcı ne de Doktor herhangi bir tıbbi durumu iyileştirme konusundaki yetersizlikten kaynaklanan sonuçlar açısından Yolcu’ya karşı yükümlülük taşımamaktadırlar.


10.3 Yolcu, gemi içerisinde vasıflı bir Doktor bulunsa dahi, eğer gerekirse gemi seyahati boyunca tıbbi yardım talep etmenin Yolcu’nun kendi sorumluluğu olduğunu ve Yolcu’nun gemi içerisindeki tıbbi hizmetler için ödeme yapmakla sorumlu olacağını kabul eder.
10.4 Herhangi bir rahatsızlık veya kaza halinde Yolcular; tıbbi tedavi amacıyla Şirket, Taşıyıcı ve/ veya Kaptan tarafından kıyıya çıkarılmalıdır. Taşıyıcı veya Şirket, uğranılan herhangi bir limandaki veya Yolcu’nun bırakıldığı herhangi bir yerdeki tıbbi tedavinin kalitesine dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Tıbbi tesisler ve standartlar, limandan limana değişiklik göstermektedir. Şirket veya Taşıyıcı, karadaki medikal tedavinin standartlarına ilişkin herhangi bir beyan veya garantide bulunmamaktadır.


10.5 Doktorun Yolcu’nun sağlığının gemide yolculuk etmeye veya geziye devam etmeye elverişli olup olmadığı konusundaki mesleki görüşü kesin olup Yolcu için bağlayıcıdır.


10.6 Sağlık ve güvenlik nedeniyle, Gemi Yolculuğuna katılan çocuklar gemiye biniş tarihinde en az 6 aylık olmalıdır. Ayrıca 12 aylığa kadar çocuklar için rezervasyon yaptırılmadan önce bir doktora başvurulması tavsiye edilir. Herhangi bir kuşkuya yer bırakmamak için, madde 6’da belirtilen şartlar ve sağlık durumunun seyahat etmeye uygun olması şartı, bebekler dahil tüm yolcular için geçerlidir.


11. Tıbbi Ekipmanlar


11.1 Gemiye tıbbi bir cihaz veya ekipman getirmek isteyen bir Yolcunun, bu ekipmanın gemideki emniyetli kullanımı için üretici veya tedarikçiyle irtibata geçmesi önem arz etmektedir. Bu tür medikal cihaz ve ekipmanların kalkış öncesinde rıhtıma teslim edilmesi için gereken düzenlemeleri yapmak ve Şirket’in emniyetli taşıma için gerekli hazırlıkları yapmasını mümkün kılmak amacıyla, rezervasyondan önce bu tür cihazları getireceğini Şirket’e bildirmek sorumluluğu Yolcuya aittir.


11.2 Yolcu, tüm medikal cihaz veya ekipmanların iyi çalışır durumda olmasını sağlamakla ve tüm yolculuk boyunca yeterli olacak ekipman ve malzemenin bulunmasına dair düzenlemeleri yerine getirmekle sorumludur. Gemide yedek malzemeler bulunamayacağı gibi, kıyıya ulaşıp bakım hizmetleri ve ekipman temini de zor ve masraflı olabilir. Yolcunun, getirdiği cihazları çalıştırmayı bilmesi gerekmektedir.


12. Yolcu Tarafından Rezervasyon Değişiklikleri


12.1 Yolcu aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda rezervasyon hakkını 3. Bir kişiye devredebilir
(i) 3. Kişinin sunulan tüm paket tur koşullarını kabulü ve
(ii) Şirkete geminin hareket tarihinden en geç 7 gün önce talebin yazılı olarak iletilmesi.
Yukarıda belirtilen koşulların sağlanması halinde, şirketin bu değişikliği yaparken karşılaşabileceği masrafları yansıtan bir bedel yolcuya yansıtılacaktır, bakınız madde 12.3. Gemi hareketinde 7 gün den az bir sürede yapılacak isim değişikliği talebi iptal olarak değerlendirilecektir.
Yolcu ve 3. Kişi, şirkete tur paketinin bedelinin ve yolcu değişikliğinden kaynaklanacak herhangi bir masrafın ödenmesi hususunda müşterek olarak sorumludur.


12.2 Bunların yanı sıra, konfirmasyonu ve Fatura düzenlenmesini takiben bile yolcu satın almış olduğu tur paketini (ilk satın alınan Tur Paketi) farklı bir tur paketi ile değiştirme hakkına aşağıdaki koşullar çerçevesinde sahiptir:
i- Yeni tur paketi hareket tarihi, ilk satın alınan tur paketinin hareket tarihinden sonra olmalıdır
ii- Orijinal Tatil Paketinin yerine Yeni Tatil Paketine rezervasyon değişikliğine ilişkin talebin Şirket tarafından Orijinal Tatil Paketinin planlanan kalkış tarihinden en geç otuz gün önce alınması ve Yeni Tatil Paketi tarihinde müsaitlik durumu elverişli olması gerekmektedir.
iii- Yeni tatil paketinin programının, Orijinal paket programı hareket tarihini baz alarak 90 gün içerisinde bir program tercihi yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen koşullar sağlandığı durumda değişiklik işlemleri aşağıda belirtilen ücretler yolcuya yansıtılacaktırBELLA FANTASTICA AUREA YACHT CLUB
Kişi Başı 50€ Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz

Ek olarak, yukarıda belirtilen ücrete ilaveten, ilk satılan tur programı ve yeni tur programı arasındaki fiyat farkı, seyahat sigortasının fiyat farkı yolcu tarafından ödenecektir. Öte yandan, yeni tur paketinin fiyatı, ilk satın alınan tur paketinin fiyatından daha düşük ise, yolcuya fark ödemesi yapılmayacaktır.
İlk satın alınan tur paketinin, yeni tur paketi ile değiştirilmesi durumunda, yolcunun kontrattan cayma hakkı saklıdır. Bu durumda yolcuya iptal cezası uygulanır. İptal cezası ilk satın alınan tur paketinin hareket tarihi ve fiyatı dikkate alınarak, 13. Maddede belirtilen (yolcu tarafından iptal) skala çerçevesinde iptal cezası uygulanır.
Şirket yolcunun talep edeceği uçuş, transfer ve diğer hizmetlerde değişiklik yapıp yeni tur paketine uygun hale getirmek için gereken çabayı gösterecektir. Bu çabalar sonucunda yapılan değişiklikler ile ilgili oluşabilecek herhangi bir memnuniyetsizlikten şirket sorumlu tutulamaz.
12.3 Havayolları ve diğer ulaşım sağlayıcıları isim değişikliğine her zaman izin vermemektedir. Çoğu havayolu ve diğer ulaşım sağlayıcıları isim değişikliğine iptal muamelesi yapar ve ona göre ücretlendirir. Havayollarının ve diğer ulaşım sağlayıcılarının uygulayabileceği iptal ücretleri ve/veya zamlı tarifeler de dahil olmak üzere ek maliyetler münhasıran Yolcunun hesabına olup madde 12.1 ii ‘de belirtilen cezalar uygulanacaktır.
12.4 Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, (konfirme Fatura düzenlendikten sonra dahi) rezervasyonda değişiklikler tur hareket tarihinden 60 gün öncesine kadar talep edilebilir. Değişiklik işlemleri kişi başı 50€ işlem ücretine tabidir. Değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek sair masraflar yolcu tarafından ödenecektir.
12.5 Şirket tarafından yukarıdaki süre kısıtlamalarını aşan rezervasyonlarda iptal olarak değerlendirilerek, aşağıdaki 13. Maddede detaylı olarak belirtilen iptal ücretleri yansıtılacaktır.
12.6 Yolcuların talep ettiği değişikliklerin yeni Cruise biletlerinin basılmasını gerektirmesi durumunda, yukarıda belirtilen ücretlerin ötesinde, ekstra masrafları karşılamak için kabin başına 25,00 EUR tahsil edilecektir. Bu, değişikliklerin fiili masrafları yansıttığı madde 12.1 uyarınca yapılan değişiklikler için geçerli değildir.
12.7 Birleşik Turlar ’da yolcular tarafından talep edilen herhangi bir değişiklik her zaman bütün Pakete uygulanacaktır. İlgili tüm süreler, Birleşik Tur’un ilk Gemi Yolculuğunun planlanmış başlangıç tarihinden itibaren işlemeye

başlayacaktır.


13. Yolcu Tarafından İptal


13.1 Rezervasyon iptali, şirkete veya Yolcunun Satış Acentesine yazılı olarak yapılmalıdır (taahhütlü posta, e-posta veya faks). Düzenlenen bütün biletler ve teyit faturası, iptal bildirimiyle birlikte iade edilmelidir.


13.2 İptal nedeniyle doğan tahmini zararı karşılamak için şirket aşağıdaki skalaya göre iptal ücretleri uygulayacaktır: Hastalık, tedavi ve her türlü mücbir sebep nedeniyle olanlar da dahil yolcu tarafından rezervasyonun iptal edilmesi durumunda aşağıda belirtilen iptal cezaları uygulanacaktır.14 gece ve daha az süreli turlarda 15 gece ve daha uzun süreli turlarda


60 gün ve üzeri 50€ kişi, başı* 90 gün ve üzeri 50€ kişi başı *
59 - 30 gün % 25 89- 60 gün % 25
29 - 22 gün % 40 59- 52 gün % 40
21- 15 gün %60 51- 35 gün %60
14 - 6 gün %80 34 - 15 gün %80
5 - 0 gün %100 14 - 0 gün %100


* veya depozito kaybı. Hangisi daha yüksekse, 
** Hareket gününde “no-show” ve paket programın yarıda kesilmesi; hareket gününde gerçekleşen iptal olarak kabul edilecektir.


WORLD CRUISE 2024 & 2025
60 gün ve üzeri 15%*
59-10 gün arasında 75%
9-0 gün arasında 100%
YACHT CLUB
120 Gün ve üzeri 100€ kişi başı*
119-90 Gün Arasında 25%
89-60 Gün Arasında 40%
59-30 Gün Arasında 60%
29-15 Gün Arasında 80%
14-0 Gün Arasında 100%


* veya depozito kaybı. Hangisi daha yüksekse.
** Hareket gününde “no-show” ve paket programın yarıda kesilmesi; hareket gününde gerçekleşen iptal olarak kabul edilecektir.
 
13.3 Yolcu iptali sonucunda bir kabin tek kişilik kalır ise, kabinde konaklayacak yolcudan şirket tarafından belirlenen tek kişi farkı ödenmesi istenir. Alternatif olarak, tek kişi kalan yolcu rezervasyonu iptal etmek isterse, ikinci yolcu iptal cezalarını, sigorta primine ek olarak, madde 13.2’ye göre ödeyecektir.


13.4 Yolcu bu iptal bedellerini seyahat sigortası sağlayıcısından talep edebilir (uygulanabilen kesintilere tabi olarak). Kendi sigorta poliçesinin koşulları çerçevesinde bu talepte bulunmak yolcunun kendi sorumluğundadır.


13.5 Bir Yolcu Birleşik Tur’u iptal etmek istediği takdirde, iptal işlemi bütün Paket için geçerli olacaktır. İlgili tüm süreler, Birleşik Tur’un ilk Gemi Yolculuğunun planlanmış başlangıç tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.


13.6 Yolcunun, varış noktasında veya yakın çevresinde meydana gelen Mücbir Sebep koşullarından kaynaklanan durumlar sonucunda paketin gerçekleşmesini ya da varış noktasına erişilmesini önemli ölçüde etkilenmesi nedeni ile Madde 13.2 ve 13.3'te belirtilen ücretleri ödemekle yükümlü olmayacaktır.


14. Şirket Tarafından Değişiklik


14.1 Seyahate dair düzenlemeler Şirket tarafından aylar önceden yapılır. Çok nadiren işletmeye, ticari koşullara veya sair durumlara bağlı nedenlerle, Gemi Seyahati veya Paketine dair düzenlemelerde değişiklik yapılması gerekebilir ve böyle bir durumda Şirket herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


14.2 Sözleşmenin esaslı bir şartında önemli bir değişiklik yapılması durumunda Şirket, mümkün olan en kısa zamanda bu değişikliği, bu iptali veya rota değişikliğini Yolcu’ya veya Yolcu’nun seyahat acentesine yazılı olarak bildirecektir. Bu durumda Yolcu, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilir:
a) Değişikliği kabul etmek; veya
b) Broşürden ve/veya Resmî Web sitesinde (varsa) muadil veya daha yüksek fiyatlı bir Seyahat seçerek rezervasyon yaptırmak;
c) Broşürden ve/veya Resmî Web sitesinde (varsa) daha düşük fiyatlı bir başka Seyahat seçerek rezervasyon yaptırmak ve fiyat farkını iade almak; ve
d) Rezervasyonunu iptal ettirmek ve ödediği tüm paraları geri almak.


14.3 Yolcu, değişiklik bildirimini almasından itibaren 3 gün içerisinde kararını yazılı olarak veya seyahat acentesi vasıtasıyla Şirket’e bildirmelidir.


14.4 Yolculuk veya Tatil Paketi tamamlandıktan ve Yolcu'nun Sözleşme ‘de belirtildiği gibi kaçınılmaz ve olağanüstü koşullar nedeniyle hareket noktasına geri dönmesinin mümkün olmadığı durumlarda, Şirket, eğer mümkünse eşdeğer bir kategorideki gerekli konaklama ücretini, yolcu başına üç geceyi geçmeyen bir süre için, üstlenir. AB yolcu hakları mevzuatına göre, yolcunun
 
Hareket noktasına ulaşmak için diğer transfer araçları devreye girerse, seyahat esnasında harcanan zaman bu günlere dahil edilir.

14.5 Şirket, benzer özelliklere sahip olduğu sürece Yolcu için başka bir kabin tahsis etme hakkına sahiptir. Daha düşük fiyatlı bir kabinde konaklama değişikliği olması durumunda, bu değişiklikten etkilenen Yolcular, mevcut fiyatlara göre fiyat farkını iade etme hakkına sahip olacaktır.


15. Şirket Tarafından İptal


15.1 Şirket, Yolcu’ya (mümkün olan durumlarda) yazılı ihbarda bulunarak ve ek bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir Seyahati her zaman iptal etme hakkını saklı tutar.
i. İptalin nedeni, Şirket’in kontrolü dışında kalan ve elinden gelen makul tüm özeni göstermesine rağmen sonuçları Şirket tarafından bertaraf edilemeyen olağandışı veya öngörülemez haller ise.
ii. Seyahat Paketini alan kişi sayısı ilgili geminin yolcu kapasitesinin %50’sinden az ise. Yukarıdaki iki halde de Şirket Yolcu’ya aşağıdaki seçenekleri sunacaktır:
a) Yolcu, ödediği parayı eksiksiz şekilde iade alabilir; veya
b) Ekstra bir masraf ödemeksizin Broşürden ve/veya Resmî Web sitesinde (varsa) muadil veya daha yüksek fiyatlı bir Seyahat seçerek rezervasyon yaptırabilir; veya
c) Broşürden ve/veya Resmî Web sitesinde (varsa) daha düşük fiyatlı bir başka Seyahat seçerek rezervasyon yaptırabilir ve fiyat farkını iade alabilir.
15.3 Yolcunun kararı, iptal bildiriminden itibaren 1 iş günü içinde yazılı olarak veya satış temsilcisi aralığıyla şirkete bildirilmelidir.
15.4 Yukarıdakilere halel getirmeksizin, Şirket, önceki bir Tatil Paketi sırasında eski Yolcular tarafından veya adına yapılan yeni rezervasyonları reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutar.
a) Kendi güvenlikleri ve/veya diğer Yolcular ve/veya mürettebat üyelerinden birinin güvenliği için tehlikeli davranışlarda bulunması;
b) Şirket varlıklarına zarar vermek ve/veya tehlikeye atmak;
c) Şirket ile olan ödenmemiş borçlarını kapatmamış;
d) 18. Maddeye göre Mevcut Rezervasyon Hüküm ve Koşullarının ihlali.
Bu madde kapsamında yapılan ret veya iptal durumu Yolcuya yazılı olarak bildirilecektir.


16. Şirketin Yükümlülüğü


16.1 Şirket, kendisinin ve hizmet sağlayan ve Seyahat’in ayrılmaz bir unsuru niteliğinde olup hizmet veren herhangi bir şahsın ihmalkarca davranışları ve/ veya kusurlarının sebebiyet verdiği vefat, yaralanma veya hastalık gibi hallerde sorumluluk üstlenmektedir. Şirket’in bu durumlardaki yükümlülüğü, her halükârda Madde 16.3’ten Madde 16.8’e kadar olan hükümlerde belirtilen uygulamalarla sınırlıdır. Şirket, nedeni veya kökeni aşağıdakiler olan uygunsuz veya âdem-i ifa kaynaklı durumlardan sorumlu olmayacaktır:
a) Tamamen Yolcu’nun kusuruna atfedilebilir durumlar;
b) Sözleşme çerçevesinde verilecek herhangi bir hizmetin sunumuyla bağlantısı olmayan, üçüncü bir şahsın önceden görülemez veya önlenemez bir eylem veya ihmalkarlığı;
c) (Sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir mücbir sebep olayı da dahil olmak
Üzere, Şirket’in veya kendisine hizmet sağlayan ve Seyahat’in ayrılmaz bir unsuru niteliğindeki herhangi bir şahsın kontrolünün dışında kalan ve gereken tüm özen gösterilmiş olsa dahi, sonuçları bir şekilde önlenemeyen olağandışı ve/ veya önceden görülemeyen bir durum;
d) Şirket’in veya hizmet sağlayan ve /veya Seyahat’in ayrılmaz bir unsuru niteliğindeki herhangi bir şahsın gereken tüm özeni göstermesine rağmen, engelleyemediği veya durduramadığı herhangi bir olay;


16.2 Bedenen yaralanma, ölüm veya hastalık içermeyen veya Madde 16.4’ten Madde 16.14’e kadar olan paragraflardaki uygulamalara tabi olmayan talepler için Şirket’in Sözleşmeyi usulsüz şekilde ifasından doğan yükümlülüğü, etkilenen Yolcu’nun Seyahat için ödemiş olduğu (primler ve değişiklik masrafları haricindeki) fiyatın azami iki katı olacaktır.


16.3 (Kara, deniz ve havayoluyla yapılan) tüm taşımalar, fiili taşıyıcının Taşıma Koşularına tabidir. Bu koşullar, yükümlülüğü sınırlandırabilir veya hariç tutabilir. Bu koşullar, açık bir şekilde bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Bu koşul ve şartların kopyaları, istek üzerine Şirket’ten temin edilebilir.


16.4 Yolcuların ve bagajlarının havayoluyla taşınması, 1929 yılında imzalanmış (ve 1955 tarihli Lahey Protokolü veya 1999 tarihli Montreal Protokolü’yle veya sair şekilde tadil edilmiş) Varşova Konvansiyonu ile 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu dahil olmak üzere çeşitli uluslararası konvansiyonlara (“Uluslararası Hava Taşımacılığı Konvansiyonları”) tabidir. Şirket’in havayoluyla taşımada Yolculara karşı görevlerini yerine getirmeyen bir havayolu taşıyıcısı olarak yükümlülük taşıdığı ölçüde, (Şirket ile Yolcu arasında imzalanmış Seyahat Sözleşmesi’nin de tabi olduğu herhangi bir yeni protokolün yanı sıra, Uluslararası Hava Taşımacılığı Konvansiyonlarından ileride yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere) Uluslararası Hava Taşımacılığı Konvansiyonlarınım şartları, işbu Koşullara açıkça dahil edilmiştir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Konvansiyonları; taşıyıcıya, ölüm, bedeni yaralanma, herhangi bir bagaja gelen zarar veya ziyan ve gecikme hallerinde yükümlülüğüne sınırlama getirmesi hakkını tanımaktadır. Şirket’in havayolu taşımacılığı nedeniyle Yolcu’ya karşı herhangi bir yükümlülükle maruz kalması halinde, bu yükümlülük bu paragrafa uygun şekilde tespit edilecektir. Bu konvansiyonların kopyaları, talep üzerine Şirket’ten edinile bilinir.
16.5 Hava veya denizyoluyla taşımadan doğan iddialardan dolayı, Şirket’in bir Yolcu’ya karşı yükümlülük taşıdığı ölçüde, Şirket, fiili Taşıyıcıların hakkı olan ve Atina Konvansiyonu çerçevesinde mevcut bulunan (taşımayla ilgili kendi şartları ve koşulları çerçevesinde sunulanlar da dahil olmak üzere) tüm haklarını, savunma haklarını kullanmak ve muafiyetler ile sınırlamalardan yararlanmak hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin herhangi bir hükmü, şartı, maddesi ya da bölümü geçersiz hale geldiği takdirde, kalan hüküm, şart, madde ve bölümler geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.
16.6 Yolcuların ve eşyalarının deniz yoluyla uluslararası nakliyesi, deniz yolculuğu sırasında meydana gelebilecek ölüm, yaralanma veya yolcu bagajlarına gelen zararlar veya kayıplar konusunda şirketin sorumluluğu aşağıdaki maddeler çerçevesinde olacaktır:
392/2009 tabi olacak ve
16.7 Deniz Yoluyla Taşımacılığa İlişkin AB Mevzuatı 392/2009 Kaza Durumunda Deniz Yoluyla Seyahat Edildiğinde Yolcu Haklarına İlişkin Yönetmelik (AB Mevzuatı 392/2009), gemiye binme veya denize açılma limanının bulunduğu deniz yoluyla yapılan uluslararası taşıma için geçerlidir. Geminin AB sınırları içinde veya gemide bir AB bayrağı olduğu halde veya taşıma sözleşmesinin AB sınırları içinde yapıldığı halde geçerlidir. İlgili madde talep halinde sağlanabilir ya da aşağıdaki internet adresinden edinilebilir
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg-
ec-392-2009.pdf.
392/2009 sayılı AB yönetmeliğinin özeti ise aşağıdaki web adresinden temin edinilebilir http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf

Geminin konaklama amacı ile kullanıldığı durumlarda 1974’te imzalanan Atina konvansiyonu maddeleri geçerlilik kazanır. Konvansiyon deniz yolculuğu sırasında meydana gelebilecek ölüm, yaralanma veya yolcu bagajlarına gelen zararlar ya da kayıplarda Nakliye Şirketi’nin sorumluluğunu sınırlamakta ve değerli eşyalar için özel hükümler getirmektedir.
Şirket’e (Taşımacı olarak) yazılı bildirimde bulunulmadığı sürece bagajın Yolcuya hasarsız teslim edildiğini varsayar: 
a) Gözle görülür bir zarar veya ziyan durumunda, Yolcu’nun gemiye binmesi veya tekrar teslim öncesinde veya sonrasında,
b) Bir ziyanın meydana geldiği veya gözle görülmeyen bir hasar mevcutsa, gemiden inildiği veya bagajın teslim edildiği veya teslim edilmesi gereken tarihten itibaren 15 gün içerisinde, (taşıyıcı olarak hareket eden) Şirket’e yazılı bir ihbarda bulunulmaması halinde bagajın Yolcu’ya hasarsız bir şekilde teslim edildiği varsayılacaktır. Şirket tarafından 392/2009 no’lu Yönetmelik veya Atina Konvansiyonu sınırlarına kadar ödenmesi gereken her türlü zarar, Yolcu’nun müterafik kusuruyla orantılı olarak ve Atina Konvansiyonu’nun 8(4) no’lu Maddesi’nde belirtilen azami tenzil-i muafiyet kadar azalacaktır. 392/2009 no’lu Yönetmelik’in ve Atina Konvansiyonu’nun kopyaları, talep üzerine Şirket’ten temin edilebilir. 392/2009 no’lu Yönetmelik’in özeti bu adresten bulunabilir; (http://www.pdf.ncl.eu/passengers_rights_in_the_event_of_accidents_at_sea.pdf).
16.8 Şirketin ve Taşıyıcının ölüm ve / veya kişisel yaralanma ile ilgili olarak ödemesi gerekebilecek zararlar ve / veya Bagajın zarar görmesi veya tahrip olması sorumluluğu sınırlıdır ve hiçbir koşulda AB Tüzüğü 392/2009'da ya da geçerli olduğu durumlarda 1974 Atina Konvansiyonu çerçevesinde tanımlanan sorumluluk sınırlarını aşmaz.
16.9 Şirket’in bu Sözleşme ’deki şartlar kapsamında ya da farklı kapsamda Yolcu’ya karşı sorumlu olduğu bütün ölüm, yaralanma veya meydana gelen zararlar ya da kayıplar, 1974 Atina Konvansiyonunun geçerli olduğu durumlarda 46.666SDR’yi geçemez. 392/2009 Yönetmeliğinde ya da 2002 Atina konvansiyonunda belirtilen sorumluluk sınırlarına dahil olan durumlarda, söz konusu yönetmeliğe göre beher Yolcu’nun ölüm/yaralanma durumundaki hakkı 400.000 SDR dir. 2002 Atina konvansiyonunda ya da 392/2009 numaralı AB yönetmeliğinde belirtilen savaş ve terör gibi durumlardaysa maksimum limit 250.000 SDR’dir.
Şirketin ve Taşıyıcının bu tür bir sorumluluğunun, Bagaj veya diğer mülklerin kaybolmasından veya zarar görmesinden düşülmek üzere, Yolcu başına geçerli indirimlere tabi olacağı kabul edilir.
Yolcu SDR kur oranının günlük dalgalanmalar yaşayabileceğini ve kur bilgisinin bir banka ya da internetten temin edilebileceğini Kabul eder. SDR değeri aşağıdaki internet adresinden temin edilebilir
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.


16.10 Atina Konvansiyonu 1974 uyarınca ve uygun olan hallerde, Atina Konvansiyonu 2002 veya AB Yönetmeliği 392/2009'da Taşıyıcının Bagajı Yolcuya aşağıdaki sürelerde yazılı bir bildirimde bulunmadıkça Yolcuya teslim ettiği varsayılmıştır:
(i) Tur bitimi veya teslim tarihinden önce veya zamanında bariz bir hasar olması durumunda
(ii) Tur bitimi veya teslimattan sonraki on beş gün içinde veya teslimatın gerçekleşmesi gereken tarihten itibaren on beş gün içerisinde
16.11 Burada belirtilen taşıyıcı, 392/2009 Sayılı AB Tüzüğünün 2. Maddesinde tanımlandığı gibi “uluslararası taşıma” değilse veya gemi Türkiye’de yüzen bir otel ve / veya deniz yoluyla yurt içi taşıma olarak kullanılıyorsa, 1974 tarihli Atina Sözleşmesi hükümleri bu sözleşmeye uygulanır ve
Bu belgeye dahil edilmiş sayılır.
16.12 Şirket, para, kıymetli menkul kıymetler, kıymetli metal eşyalar, mücevherler, sanat, kameralar, bilgisayarlar, elektronik cihazlar veya diğer saklama malzemeleri gibi kıymetli eşyaların güvenliğini sağlamak için Taşıyıcıya emanet edilmedikçe zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz.
Yolcu açıkça ve yazılı olarak emanet talebini bildirir ve emanet hizmeti için ekstra bir ödeme yapar. Geminin kamaralarında yer alan kasalar gemiye para emanet etmek anlamına gelmez. Gemiye emanet edile değerli eşyaların kaybolması veya hasar görmesi durumunda, bu yükümlülük, 1974 tarihli Atina Sözleşmesi veya 392/2009 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca 3375SDR veya Atina Sözleşmesi 2002'nin uygulandığı uyarınca 1.200 SDR ile sınırlıdır.
16.13 Şirket ve Taşıyıcı, yükümlülüğün sınırlandırılmasını ve / veya uzatılmasını öngören geçerli yasalardan tam olarak faydalanacaktır (sınırlandırılmadan, yasalar ve / veya geminin bayrağından alınabilecek tazminatlara ilişkin genel sınırlama dahil). Bu Rezervasyon Şart ve Koşullarında yer alan hiçbir şey, Şirketi ve Taşıyıcıyı bu tür yasal veya başka türlü bir sınırlama veya uzama veya sorumluluktan mahrum bırakmayacak veya mahrum bırakmaya yönelik değildir. Şirketin ve Taşıyıcının görevlisi ve / veya acenteleri, yükümlülüğün sınırlandırılmasına ilişkin tüm bu hükümlerden tam olarak yararlanacaktır.
16.14 Yukarıdaki 16.7 ile 16.13 arasındaki hükümlere halel getirmeksizin, Şirket ve Taşıyıcı aleyhine herhangi bir yargılamada, bu Rezervasyon Şartları ve Koşullarında yer alan uygulanabilir istisnalar ve sınırlamaların yasal olarak uygulanamayacağı herhangi bir iddiada bulunulmadığı takdirde, Şirket ve Taşıyıcı Şirket ve Taşıyıcının kendi ihmali veya kusurundan kaynaklanmadığı kanıtlanan herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir şahsa veya mülke bağlı ölüm, yaralanma, hastalık, hasar, gecikme veya diğer kayıp veya zararlardan sorumlu değildir.
16.15 Bu Rezervasyon Şartları ve Koşullarında aksi belirtilmediklerine bakılmaksızın, Şirket hiçbir koşulda kar veya zarar kaybı, gelir kaybı, kullanım kaybı, sözleşme kaybı veya diğer fırsatlardan ya da diğer sonuçlardan veya benzer nitelikte dolaylı kayıp veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
16.16 Savaş, isyan, sivil grev, şirket çalışanları veya başkaları tarafından meydana gelebilecek endüstriyel çekişme, terör faaliyeti veya terör faaliyeti tehdidi, güç kaynağı yetersizliği, sağlık riskleri veya salgınlar, doğal veya nükleer felaket, yangın veya olumsuz hava koşulları veya olumsuz deniz durumları, Yolcu intiharı veya intihar girişimi veya Yolcunun kendisini kasıtlı veya kasıtsız tehlikeli bir durum içine sokması (insan hayatını kurtarma girişimi hariç) veya olağandışı ve tehlikeli bir faaliyete katılmasının sonuçları ve Şirketin kontrolü dışında gelişen ki herhangi bir durumda sözleşmenin gerçekleştirilmesinin doğrudan veya dolaylı olarak önlendiği durumlarda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen zarar veya zarara yol açan taleplerden Şirket muaf tutulur


16.17 Şirketin Atina ve / veya Montreal Sözleşmelerinin kapsamı dışında, mülk kaybına veya maddi zararlara karşı herhangi bir yasal yükümlülüğü olması durumunda, yükümlülüğü hiçbir zaman 500 avroyu geçemez ve Şirket hiçbir zaman para ve değerli eşyalardan sorumlu tutulamaz. Yolcu para veya değerli eşyalarını valizlerine koymamalıdır.
16.18 Şirket'in yükümlülüğü, hiçbir zaman Taşıma Koşullarını ve / veya geçerli veya birleşik sözleşmeleri taşıyan hiçbir Taşıyıcının sorumluluğunu aşmayacaktır. Şirket tarafından ödenecek zararlar, Yolcu tarafından yapılacak herhangi bir ihmalle orantılı olarak azaltılacaktır.


17. Rota Değiştirme Hakkı


17.1 Şirket; kendisinin ve/ veya herhangi bir geminin Kaptan’ının takdir hakkına dayanarak (ki bu takdir hakkı makul bir çerçevede kullanılacaktır), geminin tanıtılan veya olağan rotasından sapılması, herhangi bir seyrin geciktirilmesi veya hızlandırılması, uğranılacak limanlardan bazılarına uğranılmaması veya uğranılacak limanların değiştirilmesi, başka bir gemiyle her açıdan muadil bir taşıma düzenlemesine gidilmesi, yedekleme veya yedeklenmesi, diğer gemilere yardımcı olma veya kendisinin ve/ veya herhangi bir gemi Kaptan’ının mutlak takdiri çerçevesinde herhangi
Bir nedenle haklı görülen benzer bir olayın gerçekleştirilmesi konusunda karar verme yetkisine sahip taraftır. Bu tür kararların makul bir çerçevede alınması şartıyla, Şirket, Yolcu’ya karşı herhangi bir yükümlülük veya mesuliyet altında olmayacaktır.


18. Yolcunun Mesuliyeti


18.1 Yolcu; gemi Kaptan’ının veya Kaptan’ın yetki devrinde bulunduğu yardımcı kaptanların gemide bulundukları süre zarfında yaptıkları yasal tüm taleplere, güvenlik nedenleriyle veya yasal nedenlerle herhangi bir Yolcu’yu, kabinlerini, bagaj ve eşyalarını arama talimatlarına uymakla mükelleftir.
18.2 Yolcu, bu tür aramalara izin vermeyi burada açıkça kabul eder.
18.3 Yolcular, seyahat öncesinde tüm tıbbi aşılarını yaptırmış olmalıdırlar ve yanlarında tüm biletleri, geçerli pasaportları, vizeleri, medikal kayıtları ile program dahilinde uğranılacak limanlar ve inilecek limanda gerekli olabilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
18.4 Her bir Yolcu, Seyahate çıkmak için bedenen ve fiziksel olarak hazır ve uygun olduğunu garanti eder.
18.5 Şirket ve/ veya herhangi bir geminin Kaptanı veya herhangi bir uçağın pilotu, kendi mutlak takdir hakkına dayanarak, davranışları ve tutumu, makul görüşü çerçevesinde gemideki diğer yolcuların konfor ve eğlencesine zarar verebilecek herhangi bir Yolcu’nun, herhangi bir limanda gemiye binmesini veya gemiden ayrılmasını reddedebilir.
18.6 Yolcular, gemiye tehlikeli nitelikte mallar, eşyalar veya her ne tür olursa olsun hayvan getiremezler. 7.maddede belirtilen rehber köpekler bu kapsam dışındadır.
18.7 Şirket, herhangi bir Yolcu’nun işbu Maddenin hükümlerine uymaması veya herhangi bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle herhangi bir Yolcu’ya karşı mesuliyet taşımayacaktır ve bu hükme uymayan veya bu hükmü ihlal eden her bir Yolcu, Şirket’in veya tedarikçilerinin herhangi bir tanesinin maruz kaldığı herhangi bir zarar veya ziyan karşısında Şirket’i tazmin edecektir.
18.8 Yolcu’nun davranışları, diğer Yolcuların seyahatten aldıkları zevk ve huzur duygusu ile emniyet hissine herhangi bir şekilde zarar vermemelidir.
18.9 Yolcular, gemiye ateşli silah, cephane, patlayıcı maddeler, yanıcı maddeler, zehirli veya tehlikeli maddeler getiremezler.
18.10 Bir Yolcunun yükümlülüklerine uymaması nedeniyle Şirket’in ve/ veya Taşıyıcının ve/ veya Paket’in bir parçasını oluşturan herhangi bir hizmetin Tedarikçisinin zarar veya ziyana maruz kalması halinde, Yolcu mesul tutulacaktır. Yolcu; gemiye, demirbaş ve mobilyalarına, teçhizatına verilen zarardan, diğer yolcuların ve üçüncü şahısların yaralanmasından veya uğrayacağı ziyanlardan, ayrıca Şirket’in, Taşıyıcının veya Tedarikçinin ödemekle mükellef olup Yolcu’ya atfedilebilir nitelikteki tüm ceza, para cezası ve sair yükümlülüklerinden özellikle sorumlu olacaktır.
18.11 Yolcular, gemide diğer yolcular ya da Tur operatörleri tarafından sunulan, kara turları dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla; şirketin ya da kontratlı servis sağlayıcılarının sunduğundan farklı herhangi bir ürünü ya da hizmeti satın alamaz ya da satamaz.


19. Uçuşlar


19.1 Şirket, taşıyıcı havayolunun kimliğini veya uçak türünü belirtememektedir. Bütün uçuşlar tanınmış havayollarının programlı veya charter hizmetlerine göre gerçekleştirilecektir. Bu şartlar altında havayolu bileti ödemesi, Şirket tarafından önceden yapılmalıdır ve hiçbir şartta geri ödenemez. Yolcu tarafından herhangi bir zamandaki herhangi bir iptal, gemi seyahatine ait iptal hükümleri ne olursa olsun, havayolu ücretinin bu Yolcu tarafından ödenmesi ile sonuçlanacaktır.
19.2 Yolcu, kalkıştan yaklaşık 7 gün önce gönderilecek olan seyahat dokümanları ile uçuş zamanlarına ve rotalarına dair teyidi alacaktır.
19.3 Broşürde ve/veya Resmî Web sitesinde yayınlanandan farklı tarihlerde veya belli bir taşıyıcı ile veya belli bir rota üzerinden seyahat için daha yüksek ücret söz konusu olabilir, bu durumda rezervasyondan önce Yolcuya bilgi verilecektir.
19.4 Şirket, 261/2004 Sayılı Yönetmeliğin (“261/2004” sayılı Tüzüğü) tanımlandığı şekliyle hava taşıyıcısı veya hava taşıma operatörü değildir. 261/2004 sayılı Tüzükte belirtilen yükümlülükler ve tazminatlar sadece hava taşımacılığı işletmesine aittir. Uçuşun iptali, geciktirilmesi veya reddedilmesi ile ilgili tüm talepler bu nedenle ilgili hava taşıyıcısına yapılmalıdır.
19.5 Şirket, 261/2004 AB yönetmeliği uyarınca herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır. Bu yükümlülükler tamamen havayolu şirketinin yükümlülükleridir ve Yolcu’nun böyle bir durumda ilgili havayolu şirketine başvurması gerekmektedir. 261/2004 AB yönetmeliği çerçevesindeki haklarını kullanırken; Yolcu, Sözleşmeyi mümkün olduğunca kullanma cihetine gitmeli ve Şirket’in işbu Rezervasyon Koşulları veya kanunlar nezdindeki haklarına halel getirmemelidir
19.6 Hava taşımacılığının Sözleşme ’ye dahil olduğu hallerde; Şirket, havayolu şirketinin tatile ilişkin dokümantasyonunun bir parçası olarak verdiği bilgilere dayanarak Yolcuları uçuş saatlerinden haberdar edecektir. Uçuş programı sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yolcu’nun taşıma sözleşmesi ile bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde muhatap havayolu şirketi olacaktır. Havaalanına yeterli süre önceden gelmek, bilet kontrolünü yaptırıp uçağa zamanında binmek Yolcu’nun sorumluluğundadır. Yolcular, tüm medikal cihaz ve ekipmanların tümünün uçakla nakliyesinin veya uçakta kullanımının mümkün olmayacağını dikkate almalıdır. Yolcular, taşımadan önce durumu havayolu şirketine danışmalıdır.
19.7 Sözleşme’nin uçuşları kapsamaması halinde Yolcu, gemiye varmak için yapması gereken seyahat için (yerel aktarmaların program çerçevesinde düzenlenmesi de dahil) doğrudan uygun bir havayolu şirketinden geçerli bir uçuş bileti almak ve zamanında uçuşa katılmakla sorumludur. Şirket, Yolcu’nun düzenlediği aktarmalardan veya uçuşlardan doğan yükümlülüklerden dolayı sorumlu tutulamaz.


20. Şikayetler


20.1 Seyahat sırasında şikâyeti olan bir Yolcu, şikayetini, mümkün olan en kısa sürede gemideki Seyahatle ilgili personele bildirmekle mükelleftir. Gemi personelinin sorunu giderememesi halinde, her türlü şikâyet, Seyahatin sona ermesinden sonra 14 gün içerisinde yazılı olarak şirkete bildirilmelidir. Şikâyetin belirtilen süre içerisinde yazılı olarak bildirilmemesi, Şirket’in şikâyetin kaynağına inme ve soruna çözüm getirme imkanlarını daraltabilir.
20.2 Bagaj ya da diğer eşyaların kaybı ya da hasarı gibi durumlarda taşıyıcıya bilgi yazılı olarak gemiden inmeden önce ya da iniş işlemleri esnasında verilmelidir. Bu talepler gemiden iniş sonrasındaki 15 gün içinde taşıyıcıya yine yazılı olarak bildirilmelidir.
20.3 1177/2010 AB Düzenlemesi kapsamındaki erişilebilirlik, iptal   ve   gecikmeler   ile ilgili şikayetler hizmetin verildiği tarihten itibaren iki (2) ay içerisinde Şirkete yapılmalıdır. Taşıyıcı, şikâyetin kanıtlanıp onaylanmadığını, reddedildiğini veya hala değerlendirilmekte olup olmadığını bildirmek için 1 ay içinde cevap verecektir. Nihai cevap iki (2) ay içinde verilecektir. Yolcu, Şikâyet ile ilgilenmesi için Şirket tarafından istenebilecek daha fazla bilgi sağlayacaktır. Yolcu cevaptan memnun değilse, o zaman ülkedeki ilgili icra organına şikâyet edebilir.


21. Tüketicinin Korunması


21.1 Şirket’in iflası durumunda, yolcunun hakları, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun maddeleri tarafından korunacaktır.


22. Verilerin Korunması


22.1 Şirket; isim, adres, cinsiyet, vatandaşlık ve diyet talepleri gibi, bir Yolcu’nun dini inançlarını, sağlık, herhangi bir sakatlık veya herhangi başka bir ihtiyacı açığa çıkaran özel bilgilerini, 2001 ile 2003 yılları arasındaki Kişisel Bilgi Toplama Kanunu (Kişinin Korunması) uyarınca, yalnızca sözleşme, faturalama ve ilgili hizmetleri vermek amacıyla ve Yolcu’nun rezervasyonunu etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla, toplar ve işler.


22.2 Kişisel Bilgi Toplama Kanunu (Kişinin Korunması) uyarınca, Yolcu’yu ilgilendiren bilgi Yolcu’nun zımni onay ifadesi ile olması dışında veya yasa tarafından başka şekilde gerekli görüldüğü ya da izin verildiği durumlar dışında açığa çıkarılmaz.


22.3 Kontrat üzerinde Yolcu tarafından verilmiş bilgi, Şirket tarafından saklanacak ve Yolcu Kontrat üzerinde başka türlü belirtmediği sürece, Şirket’teki tanıtım ya da pazarlama hizmetleri için ya da Şirket’in bulunduğu Grup’taki başka bir tüzellik için kullanılabilecektir. Kontrat üzerinde başka türlü belirtmediği sürece Yolcu, Veri koruma konusunda yürürlüğe konulabilen herhangi bir mevzuat uyarınca (zaman zaman değişebileceği gibi) bu türdeki kullanıma rıza göstermiş olacaktır.


23. Değişiklikler


23.1 İşbu Şartlar ‘da yapılacak her türlü değişiklik, sadece yazılı olarak düzenlenip Şirket tarafından imzalanması üzerine geçerlilik kazanacaktır.


24. Sigara İçme Politikası


24.1 MSC Cruises bütün Konukların ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı duyar. Sigara içenlerin ve içmeyenlerin istekleri dikkatle değerlendirilmiştir. Global standartlara uygun olarak, sigara içme alanları genellikle sigara içilmeyen alanlardan daha azdır, ancak bütün filoda özel olarak belirtilen alanlarda sigara içmek serbesttir (aslen havalandırmanın fazla olmasından veya modifiye edilmiş olmasından dolayı seçilmektedir).

24.2 Genelde yiyecek servisi alanlarında sigara içilmesine izin verilmez (büfeler ve restoranlar, tıp merkezleri, çocuk bakım alanları, koridorlar veya asansör bekleme alanları, Yolcuların güvenlik tatbikatları için gruplar halinde toplandığı alanlar, karaya çıkma veya tur kalkış yerleri, umumi tuvalet veya yiyecek servisi yapılan alanlara doğrudan yakın barlar).


24.3 Bütün kabinlerde sigara içilmesi kesinlikle önerilmez ve belli ve kanıtlanmış yangın riskinden dolayı, bütün kabin balkonlarında sigara içilmesine hiçbir zaman izin verilmez.


24.4 Her gemide birkaç barda ve ana dış havuz güverte planlarının bir tarafında (tabela ile gösterilir) sigara içilmesine izin verilir ve buralarda küllük bulunur.


24.5 Sigara izmaritlerinin gemiden aşağıya atılması kesinlikte yasaktır ve konuklar bu konuda gemi görevlileri tarafından uyarılmaktadır.


25. Çalışanların, Hizmetlilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu


25.1 İlgili geminin Kaptanı ve mürettebatı da dahil, taşımacı firmanın ve/ veya Şirket’in hizmetlileri veya acenteleri, bağımsız alt yüklenicileri ve çalışanları ve tüm bu tarafların sigortacılarının hiçbiri,
İşbu Rezervasyon Koşullarının dışında kalan hiçbir yükümlülükten hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır ve bu taraflar, Şirket ve/ veya Taşıma Şirketi’yle aynı çerçevede ve derecede işbu Genel Rezervasyon Koşulları ve Taşıma Koşullarından yararlanıp bunlara atıfta bulunabilirler.


25.2 Satışı seyahat gemisinde veya Satış Acentası tarafından yapılan Kara Turları, bağımsız alt yükleniciler tarafından işletilmektedir. MSC Cruises, söz konusu bağımsız yüklenicilerin verdiği hizmetlerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Şirket, Kara Turu sağlayıcısı için sadece acente olarak faaliyet göstermektedir. Şirket’in, kıyı gezisini düzenleyen firmalar ve verdikleri hizmetler üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır ve bu nedenle bir Yolcu’nun Kara Turu düzenleyen firmaların ihmalkârlığından veya sair tutumlarından dolayı maruz kaldığı zarar, ziyan ve yaralanma hallerinden Şirket hiçbir halükârda sorumlu tutulamaz. Şirket, Kara Turu düzenleyen firmalar arasından itibarlı bir firmayla çalışmak için makul tüm özen ve beceriyi gösterecektir. Kara Turu düzenleyen firmaların performansının ve/ veya sorumluluğunun değerlendirilmesinde yerel kanunlar ve yönetmelikler esas alınacaktır.


26. Geçerli Hukuk ve Yetkili Mahkemeler


26.1 Sözleşme, Türk kanunlarına tabi olacaktır ve başka herhangi bir şekilde sulhen kavuşturulamayan bir talep veya uyuşmazlık, Türk kanunlarına göre halledilecek ve yasal işlemler ile davalar ve takipler İstanbul Merkez mahkemelerinde açıklanacaktır.


27. Basım Hataları ve Değişiklikler


27.1 Broşürün ve/veya Resmî Web sitesinin içeriğinin doğru olmasını temin etmek bakımından her türlü gayret gösterilmekle birlikte broşürde ve/veya Resmî Web sitesinde basım/yayınlama sonrasında birtakım değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, kayıt ve şartların en güncel halinden haberdar olmak için ofisimiz veya seyahat acentenizle irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Broşür basımından ve/veya Resmî Web sitesinde bilgilerin yayınlanmasından sonra olası değişikliklerden ve / veya basım hatalarından Şirket sorumlu tutulamaz.